Գույքային/սեփականության իրավունք

Գույքային/սեփականության իրավունք

1․ Անշարժ գույքի գործարքների ձևակերպման ժամանակ իրավական աջակցություն
պետական մարմիններում, նոտարական և  կադաստի կոմիտեյի գրասենյակներում,

2․ Անշարժ և շարժական գույքի հետ կապված գործարքների իրականացում՝ առուվաճառք, վարձակալություն, նվիրատվություն, գրավ, լիզինգ և այլն,

3․ Անշարժ և շարժական գույքի հետ կապված վեճերով հայցադիմումներ, պատասխանների, այլ դատավարական փաստաթղթերի կազմում և դատական ներկայացուցչություն

4․ Սեփականության իրավունքին առնչվող այլ իրավական հարցերի կարգավորում:

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2022/08/cropped-IMG-d4d363dedcecf2598cb12c3388c505c3-V-160x160.png
ք. Երևան, Սեբաստիա 56

Խորհրդատվություն ստանալու համար

Մենք սոցիալական ցանցերում

Created by Lemmon Business