Ժառանգության իրավունք

Ժառանգության իրավունք

1. Ժառանգությունն ընդունելու իրավաբանական աջակցություն ըստ օրենքի, ըստ կտակի

2. Ժառանգությունը բաժանել

3. Գույքն անժառանգ ճանաչել

4. Ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու և ժառանգության հետ կապված այլ պահանջներ

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2022/08/cropped-IMG-d4d363dedcecf2598cb12c3388c505c3-V-160x160.png
ք. Երևան, Սեբաստիա 56

Խորհրդատվություն ստանալու համար

Մենք սոցիալական ցանցերում

Created by Lemmon Business