Իրավաբանական անձինք

Իրավաբանական անձինք

1. Կորպորատիվ վեճեր, այդ թվում կառավարման մարմինների որոշումն անվավեր ճանաչելը

2. Իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ ֆիզիկական անձին սնանկ ճանաչելու պահանջներով

3. Ընկերությունների ընթացիկ տնտեսական գործունեության հետ կապված, հարկային և մաքսային օրենսդրությանը
առնչվող հարցերով

4. Իրավական վերլուծություն և եզրակացությունների տրամադրում,

5. Ընկերության տնտեսական գործունեությանն առընչվող նախապայմանագրային բանակցությունների վարում,
ցանկացած պայմանագրի, համաձայնագրի և այլ իրավական ակտերի մշակում

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2022/08/cropped-IMG-d4d363dedcecf2598cb12c3388c505c3-V-160x160.png
ք. Երևան, Սեբաստիա 56

Խորհրդատվություն ստանալու համար

Մենք սոցիալական ցանցերում

Created by Lemmon Business